rubinson.se
Släktkrönikan
Förord till släktkrönikan
ättlingarna till Rubin och Hildegard

Om arbetet med denna släktkrönika

Det är inte klarlagt när första embryot till denna släktkrönika skapades. Måhända har den tuffa uppväxten på Joelstorp svetsat samman syskonen så att de har brytt sig om varandra och hållit kontakten under hela sin livstid. Broder Gunnar, som tidigt flyttade långt bort - ända till Västerås - har så här i backspegeln varit en av de ledande inom att uppdatera släktens historia. Lennart och Gunhild har också haft viktiga funktioner i tidigare uppdateringar. Mer om deras arbete nedan.

Denna uppdatering påbörjades 20 april 2019. Vid tangentbordet sitter nu Davids son Stig, som vid 75 års ålder de senaste 20 åren haft webbsidor som hobby och ibland levebröd. Gunhilds dotter Kerstin är en av assistenterna som övertalar de andra kusinerna och deras ättlingar att de skall delta i denna uppdatering. Släkten är nu så stor att det behövs bidrag från många håll för att släktkrönikan skall bli komplett.

Vilka uppgifter behövs?

I den första etappen måste vi få in namnen på alla ättlingarna. Namnet och föräldrars namn är det allra mest basala. Detta för att vi skall kunna göra ett komplett släktträd där alla släktingarna finns med. Längre ned på denna sida finns en lista på ytterligare uppgifter som du kan lämna in nu eller senare, vilket du föredrar.

Vad är målet?

Målet är att vi skall ha en släktkrönika och ett släktträd uppdaterat till 2019/2020. Det skall ligga på webben tillgängligt för alla i släkten. En webbsida med uppgifter om alla ättlingar till vardera av Rubin och Hildegards barn kommer att finnas.

Hur gick det? Nådde vi målet?

Jag tycker att vi gjorde det. Släktträdet visade sig vara en alltför komplicerad uppgift att få överskådligt eftersom vi nu är över 200 ättlingar. Så det fick utgå. Några enstaka släktingar har klargjort att de inte vill delta i släktkrönikan. I några fall har vi ändå publicerat offentliga uppgifter om dessa personer, uppgifter som vem som helst kan få fram genom att Googla. Dock inga känsliga uppgifter.
En Facebookgrupp bildades där släktingarna kunde kommunicera med varandra. Vilket skedde i minimal omfattning. Den 21 november 2019, efter sju månaders arbete och 203 släktinga idetifierade, upphörde det aktiva arbetet med att skriva om släkten Rubinsson.

Detta skriver jag i maj 2021. För en månad sedan fyllde jag 77 år. Det jag ser som min uppgift nu är att baka in släktkrönikan i webbplatsen rubinson.se och att försöka få någon yngre förmåga att ta över safettpinnen och fortsätta att underhålla både webbplats och släktkrönikan. Hör av dig om du kan tänka dig att ta över, helt eller delvis!

Gunhild och Gunnar skrev detta i slutet av mars 1992

Kära bror eller syster

Då Gunnar och jag hade det stora nöjet att träffas i Västerås för en tid sedan, kom vi naturligtvis att tala om ättlingarna av Rubin och Hildegard Fransson. Hur släkten brett ut sig och hur lite alla vet om alla.

Förslag väcktes om att vi skulle göra något för att bättra på kunskapen om varandra, till allas trevnad.

Nu kommer här ett formulär som skall ifyllas så noggrannt som möjligt och sändas tillbaka till mig. Alla syskon kommer sedan att få en sammanställning av allas uppgifter. Ver det inte ett bra förslag?
Själv tycker jag det skulle vara roligt och intressant.
Tack och lycka till.

Uppgifter om R&H ättlingar

Ditt eget och din makas resp makes :

Namn
Födelsenamn
Födelsedatum
Födelseort
Nuv. bostadsort
Adress
Dödsdatum

Dessa uppgifter jag strukit under också för:
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Skriv gärna om ni bott på andra ställen lämgre tid.

Med vänlig hälsning

Gunhild


Tack för att ni ställde upp och lämnade uppgifter. Vi har nu allt samlat, om inte på ett papper så i EN pärm. Det har verit roligt att vara med.
I fortsättningen är det nu önskvärt att alla berörda meddelar förändringar så att registret hålls aktuellt.
Jag föreslår att Gunhild, som nu har originalen blir den som ansvarar för skötseln av registret. Hon har på flera sätt visat sig ha anlag för den sysslan.

Den sist födda ättlingen, Julia, nummer 101, är Gunhilds och Edvins barnbarn. Så det så!

Gunnar


Brev från Gunhild till syskonen 1993
Den föregående uppdateringen, den från 1993, inleds med detta brev från Gunhild till sina syskon.
Tänk vilket arbete hon lade ner på dekoration av brevet!

Klicka på bilden för att se den större.


Återgiven text från föregående version av släktkrönikan är inte exakt. Innehållet är detsamma men ordvalet kan i vissa fall ha moderniserats.

Den föregående versionen av släktkrönikan, den från 1993, kan du läsa om du klickar här. Den är 8MB stor och innehåller 39 sidor.